กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด (ชลบุรี ชัยภูมิ เลย และสุราษฎร์ธานี)

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด (สุราษฎร์ธานี)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัครในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ส.ค.56

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

**** รับคนพิการด้วย ****

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ประเมิน ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ที่รับสมัครในจังหวัดนั้นๆ และทาง http://www.dbd.go.th

 

ดูเอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร / รายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: