ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (22 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (22 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สมัครงาน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน :     19,680 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการเกษตร สาขากีฏวิทยา โรคพืช และจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน :     ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัย โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกตรวจสอบผ้าไหมเพื่อขออนุมัติติดดวงตรานกยูงพระราชทาน รวบรวมข้อมูลแลสถิติของงานวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042-163085

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

ประเมินสมรรถนะโดยสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2-3 กันยายน 2556

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: