สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (19 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (19 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ภายใน 1 สัปดาห์  และทางเว็บไซต์ http://kpho.person.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: