เทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา (26 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา (26 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ครูผู้ช่วย

 

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย  จำนวน  6  อัตรา

วุฒิปริญาตรีทางการศึกษา
ในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1.อนุบาล
2.อนุบาลศึกษา
3.ปฐมวัยศึกษา
4.การศึกษาปฐมวัย
5.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชา 1-5 หรือคุณวฒิ ที่ ก.ท รับรอง

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 11,920 บาท
ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 12,530 บาท

มีใบประกอบวิชาชีพครู

สมัครงานราชการครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึง 13 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ http://www.tasaban-maemoh.go.th  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5434 0104

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.tasaban-maemoh.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการครูผู้ช่วยเทศบาลตำบลแม่เมาะ  / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: