บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย 5 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย
สังกัดส่วนงาน 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56

 

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ส่วนสื่อสารองค์กร
งานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง)
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท

 

2.ส่วนบริหารสื่อ
2.1 งานสื่อโฆษณา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง)
อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท

2.2 งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง)
อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท

2.3 งานสื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง)
อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท

2.4 งานสื่อพิเศษ/งานออนไลน์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง)
อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299  ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378  ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น

http://www.thailandpost.co.th

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร หรือ http://www.thailandpost.co.th

 

ดูสาขาที่เปิดรับในแต่ละตำแหน่ง / เอกสารประกอบการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: