สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี

4.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
และทางเว็บไซต์ http://www.lbo.moph.go.th

 

ดูสถานที่ปฏิบัติงาน / เอกสารใช้ประกอบการสมัครงาน ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: