สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดส่วนกลาง และภูมิภาค (2 – 6 ก.ย.56)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ลพบุรี

 

วิธีการสมัครงานราชการ สำหรับ

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  2 – 6 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ

2.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 บริเวณวงเวียนเทพสตรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี  ตั้งแต่วันที่  2 – 6 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.moe.go.th/webhr

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: