สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง  (26 – 30 ส.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท

 

ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในาสขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักทางหลวงชนบนที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

โทร 07740 5294 ต่อ 115

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://drr11.drr.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: