กศน. จ.ระยอง เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 26 ส.ค.56)

กศน. จ.ระยอง เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 26 ส.ค.56)

กศน.ระยอง

กศน. จ.ระยอง เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน กศน. จ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงาน กศน. จ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สำนักงาน กศน. จ.ระยอง  หรือทางเว็บไซต์ http://rayong.go.th

ประเมินในวันที่  28 สิงหาคม 2556

อ่านรายะเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กศน. จ.ระยอง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: