สำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในวันที่  3 กันยายน 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 (หน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี << 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: