สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (19 – 28 ส.ค.56)

สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (19 – 28 ส.ค.56)

 

กรมหม่อนไหม สมัครงาน

สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี จังหวัดสระบุรี
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ ความชำนาญในด้านการปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม 2. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเกษตร 2. ความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติ

 

สมัครงานราชการสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทร 036 2007367

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในวันที่  30 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ << 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: