โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

โรงพยาบาลบึงกาฬ สมัครงาน

โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. เวชระเบียน

สมัครงานราชการโรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึกเก่า)
โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทร 042 491873

ค่าสมัครสอบ
ป.ตรี 100 บาท
ปวส. 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ บอร์ดหน้าห้องจ่ายยา ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉน (ตึกเก่า) โรงพยาบาลบึงกาฬ
หรือสอบถาม โทร 042 491873

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการโรงพยาบาลบึงกาฬ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: