ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ  สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

 

สมัคงาน ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
ประเภทของงาน :     งานประจำ
จำนวน :     ไม่ระบุ
เพศ :     ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) :     ไม่ระบุ
ประสบการณ์ :     0 ปี
การศึกษา :     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : นิติศาสตร์

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

คณะ : เศรษฐศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

 

วิธีการคัดเลือก:

ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น

โดย ธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครโดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้ หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

*** กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบ และการแจ้งผลต่างๆผ่าน E-mail
ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น

 

เว็บไซต์สมัครงานธนาคารออมสิน คลิกที่นี้ <<

สอบถามขั้นตอนการกรอกใบสมัครหรือมีข้อสงสัย  โทรสอบถามได้ที่โทร 081-989-9779 หรือ E-mail : [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: