เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัครงาน

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.,ปวท.,อนุปริญญา
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งระดับ 2
วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร 056-489649

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: