เทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2 – 3 (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 2 – 3 (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

 

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สมัครงาน

 

เทศบาลตำบลหนองกุง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งระดับ 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

ตำแหน่งระดับ 3

  • นักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา

ครูผู้ช่วย

  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งระดับ 2
วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งระดับ 3
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ครูผู้ช่วย
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 11,920 บาท
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 12,530 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4373 1069 หรือทางเว็บไซต์ http://www.nong-kung.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเทศบาลตำบลหนองกุง / คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: