เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท  เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง  (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา
2.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
2.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
2.4 นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
3.2 นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
3.3 นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งระดับ 1
วุฒิ ปวช. เงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งระดับ 2
วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งระดับ 3
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนดสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ 056-406621 หรือทางเว็บไซต์ www.banchain.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครแต่ละตำแหน่ง
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: