สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

กรมราชทัณฑ์

 

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
เงินเดือน 9,960 บาท
วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
เพศชาย 2 อัตรา
สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม.
แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

เพศหญิง 2 อัตรา
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะพิเศษของงานที่ต้องปฏิบัติ มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันและเวลาสถานที่สอบ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด
และทางเว็บไซต์ www.correct.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: