สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19 – 23 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง
(19 – 23 ส.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
โรงพยาบาลองครักษ์
โรงพยาบาลบ้านนา

ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใหสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรสอบถาม 03 738 6390 ต่อ 217-218

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันและเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
และทาง http://www.noph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก / คุณสมบัติของผู้สมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: