สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16 ส.ค.- 22 ส.ค.56)

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ชลบุรี ระยอง ตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16 ส.ค.- 22 ส.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท

 

1.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

สำนักทางหลวงชนบท จ.ชลบุรี 1 อัตรา
สำนักทางหลวงชนบท จ.ระยอง 1 อัตรา
สำนักทางหลวงชนบท จ.ตราด 1 อัตรา

ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ สำนักทางหลวงชนบท จ.ชลบุรี 1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร 0 3820 1138 ต่อ 103,104
ในวันเวลาราชการ

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ : ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
ทาง http://drr3.drr.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: