มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 4 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์  (บัดนี้ – 4 ก.ย.56)
(ขยายเวลาจากเดิม)

มศว สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

 คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 อัตราเงินเดือน  11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท  รวม  15,000 บาท

 

ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๑๖  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ วัฒนา คลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ  บัดนี้ – 4 กันยายน 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 649 5187

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: