รพ.พระนารายณ์มหาราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 23 ส.ค.56)

 รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา  (13 – 23 ส.ค.56)

 

รพ.พระนารายณ์มหาราช

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ทางเวชระเบียน

2.ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ป.ตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ป.ตรี (ดูได้ในเอกสารประกาศรับสมัคร)

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036 621537 – 45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

 

อ่านประกาศรับสมัครงานราชการรพ.พระนารายณ์มหาราช / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: