ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

 

ธกส. สมัครงาน

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
เงินเดือน 15,000 บาท
และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6%

วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด วารสารศาสตร์ สื่อสารมลชน
นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารด้านการตลาด

2.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
เงินเดือน 15,000 บาท
และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6%

วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านพิธิภัณฑ์ โบราณคดี มนุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านพิธิภัณฑ์

3.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ (ด้านอิสลาม) 2 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
เงินเดือน 15,000 บาท
และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6%

วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร สัตววิทยา สัตวบาล ปศุสัตว์ ประมง บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ (เฉพาะสาขานโยบายสาธารณะเท่านั้น) การตลาด การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ (เฉพาะสาขารัฐศาสตร์เท่านั้น) รัฐประศาสนศาสตร์(เฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น) นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

4.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา 2 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
เงินเดือน 15,000 บาท
และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6%

วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

สมัครงานทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ทาง http://www.jobtopgun.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ บัดนี้ – 16 ส.ค.56

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครโปรดติดต่อ 02 558 6100 ต่อ 8331-2 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบทางเว็บไซต์ > http://www.baac.or.th/content-job.php

เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้างรายปี มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลองงาน ธนาคารมีสิทธิเลิกจ้างได้

เงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน
เมื่อธนาคารมีอัตราพนักงานว่าง และเมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถ โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และเมื่อการผ่านประเมินจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 ตามเงื่อนไขการบรรจุ

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่  <<

สำหรับท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่ <<

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ธกส. << 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: