ปิดฉาก”แอดมิชชั่น” ทปอ.ผุดระบบ”ทีแคส”(TCAS)สำหรับสอบเข้ามหา’ลัย เริ่มใช้ปี’61

 

เมื่อวันที่  1 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  แถลงข่าว เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai  university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ว่า  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561 จะมีชื่อย่อว่า “TCAS หรือ ทีแคส”  มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 54 แห่ง รับจำนวน 206,506 คน  แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง 148,000 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 18 แห่ง 52,878 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  9 แห่ง 2,650 คน สถาบันสมทบ 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2,978 คน

ประธานทปอ. กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัคร ดังนี้  รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560  ผู้สมัครยืนยัน สิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบความถนัดทั่วไปหรือGAT และข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ภายในเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร  สถาบันอุดมศึกษาส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ทปอ. ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2561 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของทปอ. http://a.cupt.net ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขา วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ชำระค่าสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผล จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. 23 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งชื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ์/สถาบันยืนยันสิทธิ์ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2561

นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า รอบที่4 การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ สำหรับนักเรียนทั่วไปโดยทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักเกณฑ์การรับสมัครให้ทปอ. วันที่ 30 มกราคม 2561  ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ชำระค่าสมัครวันที่ 6-11 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นและส่งข้อมูลให้ทปอ. ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครผู้สมัครสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของสถาบัน หรือเว็บไซต์ทีแคส http://TCAS61.cupt.net  ซึ่ง ทปอ.ได้แนะนำเว็บไซต์ของสถาบันต่าง ๆ ไว้

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: