รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (13 – 19 ส.ค.56)

รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (13 – 19 ส.ค.56)

 

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี สมัครงาน

 

รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)

อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เปิดรับสมัครงานราชการและขอรับหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.phrachomklao.go.th

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฒเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 ร.พ พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 ส.ค.56 ณ บอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฒเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 ร.พ พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
และทาง http://www.phrachomklao.go.th

 

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร คลิกที่นี <<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: