สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เปิดรับสมัครงานราชการ
เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล

  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  • ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรุงเทพมหานคร
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารที่ต้องใช้สมัคร <<

ดาวโหลดใบสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล <<

2.ตำแหน่ง นักบริหารงานประชุม

  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  • ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร กรุงเทพมหานคร
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการจัดการทั่วไป, เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารที่ต้องใช้สมัคร <<

ดาวโหลดใบสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานประชุม <<

 

สมัครงานราชการทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ส.ค.56

โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนไปยัง
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2141-4462

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: