กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 สมัครงาน

 

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2556
คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สมัครงานราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ส.ค. 56 ในวันเวลาราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท

วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก วันที่ 20-22 ส.ค. 56 เวลา 07.00 น. ที่  ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการทหารกองทัพภาคที่ 2 <<

ที่่มาข่าวรับสมัครงาน : www.army2.mi.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: