โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (7-15 ส.ค.56)

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (7-15 ส.ค.56)

 

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สมัครงาน

 

ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง วิชาเอกทั่วไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา

(3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์

3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สมัครงานราชการครูด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ตั้งแต่วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ 330 บาท

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 ส.ค.56 ณ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย <<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: