กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

สมัครงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานบริการ
เงินเดือน 9,110 บาท
วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือ ปวช ปวท ปวส.

2.นักพัฒนาสังคม
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3.พนักงานพิมพ์ดีด ขั้น 2
เงินเดือน 9,960 บาท
วุฒิ ปวช ปวท

4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
เงินเดือน 12,240 บาท
ปวส หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่ากันทุกสาขาวิชา

5.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
เงินเดือน 12,240 บาท
วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา

6.นิติกร
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ปริญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางกฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่:
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จ.เชียงใหม่
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หนว่ยที่ 37 จ.เพชรบุรี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จ.พิจิตร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จ.พิจิตร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จ.ยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จ.สุโขทัย
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 20 จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 14 จ.ตรัง
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จ.นครสวรรค์
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 56 จ.สงขลา
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73 จ.อุทัยธานี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 26 จ.บุรีรัมย์
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 จ.เลย
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 50 จ.ลพบุรี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 3 จ.กาฬสินธุ์
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จ.ยะลา
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จ.ระนอง
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 17 จ.นครนายก
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จ.อ่างทอง
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 11 จ.ชุมพร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จ.สระบุรี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จ.กระบี่
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จ.ยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จ.ร้อยเอ็ด
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จ.จันทบุรี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 จ.ฉะเชิงเทรา
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จ.ชัยภูมิ
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 5 จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 15 จ.ตราด
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 จ.หนองบัวลำภู
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จ.นครปฐม
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จ.ยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จ.อำนาจเจริญ
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จ.พัทลุง
 • นิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์
 • นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จ.อุดรธานี
 • นิคมสร้างคนเองศรีลาคร จ.นราธิวาส
 • นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง
 • นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 • นิคมสร้างตนเองธารโต จ.ยะลา
 • นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ลำปาง
 • สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จ.กาญจนบุรี
 • สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
 • สำนักบริหารกลาง ส่วนกลางคลัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่ที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครงานราชการ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: