สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(สสจ.อ่างทอง)

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
สมัครงานราชการด้วยตนเอง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

และทาง http://www.ato.moph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: