สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัครงาน

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในทุกสาวิชา

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในทุกสาวิชา

 

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการหรือการจัดทั่วไป การตลาด เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการฟ้าฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :17,290 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ :
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ในวันเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://kalasin.moph.go.th

 

อ่านประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ <<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: