ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ  (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

 

ม.บูรพา สมัครงาน

 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วุฒิ ปริญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ช่วยเขียนและเรียบเรียงคำบรรยาย

สมัครงานราชการ ม.บูรพา ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร
หรือโทรสอบถาม 03 810 3061 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 ส.ค.56 หรือทางเว็บไซต์ http://www.informatics.buu.ac.th
หรือโทรสอบถาม 03 810 3061 ในวันเวลาราชการ

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ม.บูรพา <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: