กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา (1 – 22 ส.ค. 2556)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (1 – 22 ส.ค. 2556)

กรมสรรพากร สมัครงาน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล
การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิทดางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 5 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 15,960 บาท

2.พนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระดับการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 21 อัตรา
เงินเดือน 9,960 บาท

 

สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 ตลอด 24 ชม.

ค่าสมัครสอบ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 ก.ย.56 ทาง http://job.rd.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสรรพากร ที่นี้ <<

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: