กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง Call Center (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน Call Center (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

 

กรมพลศึกษา สมัครงาน

 

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน Call Center โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) 1 ตำแหน่ง
เงินเดือนเริ่มต้น  10,200 บาท ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 –17.30 น.

คุณสมบัติ
1.เป็น ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีใจรักในงานบริการและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4.สามารถใช้งาน Microsoft Office และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้การสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานราชการกรมพลศึกษา  ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ

ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2556)
จ่าหน้าถึง ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (สทป.)
กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330
ส่งทางเครื่องโทรสาร Fax หมายเลข 0-2216-2949

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 2140 120 ต่อ 8800 หรือ 3801

 

>> ดาวโหลดใบสมัครงานราชการกรมพลศึกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: