สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (1 – 7 ส.ค.56)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เปิดรับสมัครพนักงานราช ตำแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทน่าน (1 – 7 ส.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทน่าน
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เลขที่ 181 หมู่ 4 ถนนฝั่งหมิ่นหนองบัวแดง
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 05 315 2135 6 ต่อ 100

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 20 ส.ค ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) และทางเว็บไซต์ http://drr17.drr.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: