กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา
(5 – 15 ส.ค 56)

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานนโยบายและแผนงาน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุนิยมวิทยา หรือสังคมศาสตร์

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน :     9,110 – 12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา
อัตราเงินเดือน :     9,960 – 12,240 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. ได้รับใบอนุญาตขันรถตามกฎหมายกำหนด

สมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 31 ส.ค 56 ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล)

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: