สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สมัครงาน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มีหนังสือรับรองการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีหนังสือรับรองการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ ทางด้านการจัดการทั่วไป
มีหนังสือรับรองการทำงานด้านพัสดุไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครงานราชการด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 2 ส.ค.56ในวันเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14 ส.ค.56 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
และทางเว็บไซต์ http://203.157.168.4

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: