โรงเรียนบ้านบุญเลอ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (1 – 7 ส.ค.56)

โรงเรียนบ้านบุญเลอ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (1 – 7 ส.ค.56)

 

โรงเรียนบ้านบุญเลอ สมัครงาน

 

อัตราเงินเดือน :     ๑๕,๙๖๐ บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1  ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี วิชาเอกทั่วไป
มีใบประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูและช่วยเหลือผู้เรียน

สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านบุญเลอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน ตั้งแต่ 1 – 7 ส.ค.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ส.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.mhs2.go.th, www.data.bopp.obec.info/web/?Schoolid=1058402323

 

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานโรงเรียนบ้านบุญเลอ ตำแหน่งครูผู้สอน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: