สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

2.นักวิชาการเกษตร
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร

3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

**ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับ ผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัด สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ก่อนวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

สมัครงานราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 เลขที่ 402 ถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 ส.ค.56

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: