กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ส.ค 56 ณ ที่ปิดประกาศรับสมัคร
และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

>> อ่านประกาศรับสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: