บริษัท กสท. (CAT) เปิดรับสมัครงาน 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT)  เปิดรับสมัครงาน 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

 

สมัครงาน กสท.

 

สมัครงาน บริษัท กสท cat เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจ 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
สำหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
สำหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50

ตำแหน่งและสังกัดที่เปิดรับสมัครงาน และอัตราดังนี้

 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing)
  จำนวน 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์


 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing, ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
  จำนวน 3 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
 • ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติงานที่ Teleport ศรีราชา)
  จำนวน 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม


 • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนบริหารระบบและปฏิบัติการ)
  จำนวน 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม

 

เปิดรับสมัครงานราชการ CAT ทางออนไลน์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2104 3481

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทาง ทาง www.cattelecom.com

 

>> เข้าสู่เว็บไซต์สมัครงาน / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน กสท. CAT

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: