ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักงาน อย.รับสมัครจนท.เขียนข่าว ป.ตรี เงินเดือน20,000 สัมภาษณ์27-28เม.ย. เริ่มงาน1พ.ค.นี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ป.ตรี สมัครออนไลน์ 1-8เม.ย.63
NBT WORLD รับสมัครทีมงาน ส่วนผลิตรายการภาคภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน28,000-32,000 สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี *ไม่ผ่าน ก.พ.ก็สอบได้* สมัครออนไลน์7เม.ย.-1พ.ค.63
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 ชาย/หญิง บัดนี้-2เม.ย.63
ประมงระยอง รับสมัครสอบบรรจุธุรการ วุฒิ ปวช.1-17เม.ย.63
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส.30มี.ค.-3เม.ย.63
สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ 23มี.ค.-3เม.ย.63
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.63
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์30มี.ค.-3พ.ค.63
สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-24มี.ค.63
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุ44อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์สอนภาษามลายู ป.เอก บัดนี้-11มิ.ย.63
สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3 ชาย/หญิง 30มี.ค.-10เม.ย.63
สถาบันทันตกรรม รับสมัครสอบบรรจุพนักงานประชาสัมพันธ์(ปวส.)นักวิชาการคอมฯ(ป.ตรี) 23มี.ค.-17เม.ย.63
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คุณวุฒิ ป.เอก บัดนี้-11มิ.ย.63
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส.สมัครออนไลน์25มี.ค.-1เม.ย.63
กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3 19มี.ค.-10เม.ย.63
ม.นครพนม รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ป.ตรี สมัครออนไลน์25มี.ค.-5เม.ย.63
โยธาอุตรดิตถ์ รับสมัครบรรจุพนักงานผังเมือง วุฒิ ปวส.26มี.ค.-1เม.ย.63