ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา
ศูนย์หม่อนไหม ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงาน สายสนับสนุน 2 อัตรา
โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ป.ตรี ขึ้นไป
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา บัดนี้-29 ต.ค.64
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-27 ต.ค.64
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
ยาย78ผวา! ถูกทวงหนี้ หยอดกาวรูกุญแจขังในบ้าน เผยจ่ายดอกวันละ2พัน
ศธจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-29ต.ค.64
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครคนดูแลสวน ป.ตรี บัดนี้-1พ.ย.64
กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.64
สำนักโยธาพัทลุง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานวิชาการพัสดุ ป.ตรี 1-5พ.ย.64
ขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แพทย์ศัลยกรรม เปิดขั้นตอนรักษา หนุ่มประทัดระเบิดใส่ปาก ชี้ ยังพอรักษาได้
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา