ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักการแพทย์ รับสมัครบรรจุ ขรก. 77 อัตรา 28 มิ.ย.- 6ก.ค.64
กรมการขนส่งทหารบก สอบบรรจุนายทหารประทวน 50 อัตรา 22 มิ.ย.- 1 ก.ค.64
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานธุรการ 28มิ.ย.- 2ก.ค.64
จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 28 มิ.ย.-2 ก.ค.64
คณะสถาปัตยฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ประจำวิชาภูมิสถาปัตย์ บัดนี้-12ก.ค.64
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา
กรมสรรพสามิต รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 21-25 มิ.ย.64
กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้ – 21 มิ.ย.64
สถาบันพระประชาบดี รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 22-29 มิ.ย.64
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน 10 อัตรา 30 มิ.ย.64
องค์การคลังสินค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64
กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานบริการ กร.ทหาร 24 มิ.ย.64
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง 21-25 มิ.ย.64
สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา บัดนี้-24 มิ.ย.64
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 23-30 มิ.ย.64
เจ้าของร้าน โพสต์ “ขอยกเลิกขายผ่านแอปดัง” หลังโดนหักค่าคอม เยอะกว่ากำไร!
สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 17-25 มิ.ย.64