ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

กรมประมง รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการประมง วุฒิ ป.ตรี 3-11ก.พ.64
รพ.ปทุมธานี รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
องค์การสะพานปลา รับสมัคร ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา วุฒิ ป.โท บัดนี้-18ก.พ.64
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวส./ป.ตรี1-5ก.พ.64
ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-4ก.พ.64
สถาบันทันตกรรม รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปวส.บัดนี้-11ก.พ.64
กรมการข้าว รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-27ม.ค.64
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครบรรจุข้าราชการ62อัตรา 1-11ก.พ.64
มทบ.35 รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเป็นพลสารวัตร-พลดุริยางค์ 15ก.พ.-7มี.ค.64
การรถไฟฯ รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช.25ม.ค.-2ก.พ.64
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล บัดนี้-16ก.พ.64
ศอ.บต.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี22อัตรา 1-22ก.พ.64
สนง.ทางหลวงชทบทที่9(อุตรดิตถ์)รับสมัครบรรจุนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.1-9ก.พ.64
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์และจนท. ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก76อัตรา บัดนี้-5มี.ค.64
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา TOEIC400 เงินเดือน20,090
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส.1-27ก.พ.64
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 8-15ก.พ.64
กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์27ม.ค.-18ก.พ.64
ทต.บางปลา สมุทรสาคร รับโอนขรก. นวก.สาธารณสุข-นักสันทนาการ-ครู คศ.(โรงเรียนอนุบาล)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครอาจารย์11อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป