ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10พ.ย.63
ขนส่งกาญจนบุรี รับสมัครจนท.ระบบงานคอมฯ วุฒิ ป.ตรี 2-6พ.ย.63
ป.ป.ช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา20อัตรา สมัครออนไลน์26ต.ค.-13พ.ย.63
กรมสารนิเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ตัดต่อภาพ-เสียงได้ บัดนี้-29ต.ค.63
กระทรวงยุติธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-29ต.ค.63
ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-22พ.ย.63
สำนักงานทางหลวงชนบทที่6(ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.2-6พ.ย.63
อาชีวศึกษาอยุธยา รับสมัครครูอัตราจ้าง ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.63
GISTDAรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1-2ปี บัดนี้-11พ.ย.63
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา/ป.ตรีแพทย์แผนไทย บัดนี้-16พ.ย.63
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 4พ.ย.-7ธ.ค.63
องค์การสะพานปลา รับสมัครรอง ผอ.วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท บัดนี้-6พ.ย.63
ศูนย์หม่อนไหมอุบลฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.2-6พ.ย.63
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 26ต.ค.-12พ.ย.63
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครจนท.IT วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12พ.ย.63
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.โท บัดนี้-28ต.ค.63
กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์22ต.ค.-6พ.ย.63
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์28ต.ค.-17พ.ย.63
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-27ต.ค.63
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงาน วุฒิม.6/ป.ตรี/ป.โท11อัตรา 22ต.ค.-6พ.ย.63