ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์-ธุรการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9-16ธ.ค.65
การนิคมฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน37อัตรา ป.ตรี/ป.โท TOEIC500
ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย รับสมัครจนท.ปฏิบัติการ(สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) บัดนี้-13ธ.ค.65
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัคสอบบรรจุเป็นนักวิชาการสหกรณ์ วุฒิ ป.ตรี 14-20ธ.ค.65
คณะสถาปัตย์ มธ. รับสมัครจนท.บริหารทั่วไป ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEICแนบด้วย
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิเทศฯ/พัสดุ/ธุรการ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65
กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. 9-16ธ.ค.65
กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 13-21ธ.ค.65
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบรรจุพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-16ธ.ค.65
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65
สำนักงาน กปร. รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี 20ธ.ค.65-6ม.ค.66
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบบรรจุ ปวส./ป.ตรี
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี 8-23ธ.ค.65
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย รับสมัคร จนท.ดิจิทัลสารสนเทศ ป.ตรี บัดนี้-18ธ.ค.65
ท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครจนท.ตรวจอาวุธ-ช่างCCTV วุฒิ ปวส.บัดนี้-8ธ.ค.65
เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 7-16ธ.ค.65
เทศบาลตำบลลำปางหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.6-16ธ.ค.65