ปั้นเจ้าของกิจการเลือดใหม่!! ‘เจ้าสัวซีพี-ธนินท์ เจียรวนนท์’ จัดโครงการ Young Talents ลุยเทรนด์เจ้าของกิจการเลือดใหม่ไฟแรง!!

Advertisement   เฟ้นคนรุ่นใหม่ ทั้งจากพนักงาน นักศึกษาจบใหม่ ในและต่างประเทศร่วมอบรมทักษะผู้ประกอบการก่อนดันเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเอง นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ ซีพี กล่าวในโอกาส เปิดโครงการสร้างผู้นำผ่านธุรกิจเพื่ออนาคต “young talents” รุ่นที่ 2 เพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้นำรุ่นต่อไป และพัฒนาศักยภาพและทัศนคติที่เหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินโครงการซึ่งการอบรมผู้นำผ่านไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 323 คน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 คือกลุ่ม “young talents” หรือ “หัวกะทิ” ซึ่งมาจากหน่วยธุรกิจและสายงานต่างๆของบริษัทฯ ในประเทศไทยและจีน รวม 87 คน กำหนดอายุไว้ไม่เกิน 30 ปี ส่วนโครงการรุ่นที่ 2 ได้เพิ่มจำนวนเป็น 236 คน พร้อมทั้งลดอายุของผู้ร่วมโครงการลงมาไม่เกิน 28 ปี และเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาจบใหม่จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ มีกลุ่ม […]