สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Advertisement สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556  โดยรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ตำแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนที่จะได รับ และจำนวนตำแหนงวางครั้งแรก – ตำแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,83๐ บาท >>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร <<< >>>>> เว็บไซต์สมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม <<<<