อ่านหนังสือรอได้เลย!! เตรียมเปิดสอบ ขรก./พนักงานราชการท้องถิ่นรอบ2 จำนวน3,000-4,000อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ภาค ก!!

Advertisement   นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 2 ดังนี้ … ในการสอบท้องถิ่น ครั้งที่ผ่านมา  … มีคนสอบผ่าน จำนวนมากแต่บางตำแหน่งไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นเช่น นักพัฒนาชุมชน ,นิติกร ฯลฯ  … ส่วนตำแหน่งระดับปฏิบัติการเช่น ช่างโยธา การเงินการบัญชี จัดเก็บรายได้ สาธารณสุข รวมทั้ง ครู หรือเรียกแบบเหมาเข่ง คือ ครู คลัง ช่าง หมอตำแหน่งเหล่านี้ยังขาดแคลน … รับโอนก็ไม่ได้ไม่มีใครโอนมาท้องถิ่น ตำแหน่งว่างเกิน 1 ปีโอกาสถูกยุบไปอีก โดยเฉพาะกลุ่มตำแหน่งครู ที่ได้รับการจัดสรรมาให้ท้องถิ่น ปี 2561มีประมาณ 1,500 อัตรา ต้องสอบแข่งขันแน่นอน รวมกับตำแหน่ง จนท.จัดเก็บรายได้ /ช่างโยธา หรือตำแหน่งระดับปฏิบัติการที่จำเป็นผมคิดคราวๆนะประมาณ 3,000-4,000 อัตรา ที่ กสถ.ท้องถิ่น จะต้องเปิดสอบรอบ […]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบบรรจุแบบแบ่งเขต คาดปลายเดือนกันยายน 56

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบบรรจุแบบแบ่งเขต คาดปลายเดือนกันยายน 56   ข่าวงานราชการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ทางส่วนกลาง (สำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.) ได้มีหนังสือถึงจังหวัดให้ดำเนินการสำรวจมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในจังหวัด ภายในจังหวัด เพื่อใช้เป็นศูนย์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่น โดยมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการสอบงานราชการ ประเภทข้อเขียนวันที่ 18 ก.ย. 2556 โดยมอบหมายให้ “ม.รามคำแหง” เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยประกาศ ก.กลาง ได้กำหนดศูนย์สอบแบ่งภาค/เขต ตามประกาศเดิม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียด ดังนี้ ภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ภาคกลาง เขต ๒ ได้แก่ จังหวัดจันทรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี […]