ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด รับจนท.คอลเซนเตอร์ ป.ตรีTOEIC650 พูดภาษาจีนได้

Advertisement   บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking) ลักษณะของตำแหน่ง – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds strong customer relationships through […]

1 2 3