สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20มิ.ย.61

Advertisement     สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ (องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงยุติธรรม) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ (Procurement Officer) จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Communications Specialist) จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-20มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 118 9400 ต่อ 117 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม