ThaiPBS รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี(ป.ตรี+ประสบการณ์1ปี) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์บัดนี้-28พ.ย.61

    ThaiPBS รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ • สมัครทางอีเมล์ : [email protected]   ภายในวันที่ 14-28 พ.ย.61 ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ หมายเหตุ ใบสมัคร […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)ไทยพีบีเอส รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23ก.พ.61

  ไทยพีบีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารแบรนด์ 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ การออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร 0-2 ปี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีทักษะการบริหารโครงการ และงบประมาณ มีทักษะการเขียนงานประชาสัมพันธ์ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีทักษะการเขียนรายงาน และค้นคว้าข้อมูล • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ • สมัครทางอีเมล์ […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)ThaiPBS รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-3มี.ค.60

ThaiPBS ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงานวางแผนงาน – พัฒนา กำกับดูแล และบริหารงานเทคนิคด้านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ตทีวี และสื่อใหม่อื่นๆ (Programming) – ควบคุม ดูแลการผลิตงานมัลติมีเดียทุกประเภทบนเว็บไซต์ และสื่อใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ คลิปเสียง (Multimedia) – ควบคุม ดูแลการผลิตงานสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ให้เหมาะสม (Graphic Design) – ดูแลประสานงานด้านเทคนิคในการถ่ายทอดเว็บทีวี หรืออินเตอร์เน็ตทีวี (WebTV) – กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ อัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านเทคนิค, Platform – สรุปผลงาน สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนางาน คุณสมบัติทั่วไป – ​จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ […]