ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ

Advertisement ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ  สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง     ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร ประเภทของงาน :     งานประจำ จำนวน :     ไม่ระบุ เพศ :     ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) :     ไม่ระบุ ประสบการณ์ :     0 ปี การศึกษา :     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะ : บริหารธุรกิจ คณะ : นิติศาสตร์ คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การเงิน, การธนาคาร คณะ […]