สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือไม่ ?!

Advertisement สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือไม่ ?! จริงๆ แล้ว ไม่ว่าชาติเชื้อเผ่าพันธุ์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการมองด้วยกันทั้งสิ้น ทว่า ปัญหาการมองเห็นทั้งประเด็นในเรื่องของสายตาสั้นหรือสายตายาวนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่นับวันจะพบผู้มีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพสายตาของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งประเทศไทยพบว่ามีจำนวนเด็กที่มีปัญหาสายตาสั้นสูงกว่า 30% และแนวโน้มปัญหาสายตาสั้นในเด็กมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์                 ข้อเสียของสายตาสั้นก็คือ ปัญหาด้านบุคลิกภาพและอารมณ์เท่านั้น                 แต่เชื่อไหม จริงๆ แล้วมันแก้ไขได้                 ไม่ต้องใช้เวลากว่าค่อนชีวิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว                 การเกิดสายตาสั้น เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม โภชนาการ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง ลักษณะการโฟกัสของแสงในดวงตา ลักษณะการใช้สายตา ฯลฯ โดยในปัจจุบันพบได้ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเราที่มีการใช้สายตามากขึ้น เช่นการอ่านหนังสือ การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน […]