สั่งกองสลากฯ ชดเชยคดีหวยออนไลน์ “LOXLEY” 1.6 พันล้าน

Advertisement ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องตามคำสั่งศาลปกครองกลาง พิพากษาให้กองสลากกินแบ่งรัฐบาล จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายคดีหวยออนไลน์แก่ LOXLEY เป็นเงินกว่า 1,645 ล้านบาท ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องตามคำสั่งศาลปกครองกลาง พิพากษาให้กองสลากกินแบ่งรัฐบาล จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายคดีหวยออนไลน์แก่ LOXLEY เป็นเงินกว่า 1,645 ล้านบาท ช่วงเช้าที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับกรณีพิพาทสัญญาทางปกครอง สำหรับคดีนี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ฟ้องว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผิดสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก โดยไม่เริ่มจำหน่ายสลากจริง โดยปราศจากเหตุที่จะอ้างชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษา และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ค่าเสียหาย ล่าสุดศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม LOXLEY จำนวน 1,645 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง ที่ให้สำนักงานสลากฯ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่พิพากษาแก้ไขรายละเอียดปรับแก้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 1,326 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานสลากฯ […]